باران شسته ما را

آدم‌های قصه
     ـ هیچ‌کدام‌شان ـ
بر جای خود نیستند
     همین خودِ تو...
         یکی‌ش خود ِ من!

چه کسی
     کِی؟
          کجا؟
«یکی بود،
     یکی نبود» ِ قصه را نوشت؟

 

 

رعنا شمس|‏
/ 0 نظر / 20 بازدید