باران تویی

عکس: زیر باران، بدون چتر

تو هم باید مثل باران باشی
برای داشتن‌ات
یا باید چتر داشت
یا بیش از حدّ ِ مطلقی دیوانه بود

تو باید باران باشی
و من بی‌چتر و دیوانه
تو بارانی
و من...

تو باید باشی
و من.

 

رعنا شمس |

/ 0 نظر / 32 بازدید