بازی با کلمات

خسته می‌شوم.
یک‌روز خسته می‌شوم.
آخر یک‌روز خسته می‌شوم.
می‌دانم آخر یک‌روز خسته می‌شوم.
می‌دانم آخر یک‌روز از دوست‌داشتنت خسته می‌شوم.
می‌دانم آخر یک‌روز از این‌همه دوست‌داشتنت خسته می‌شوم.
می‌دانم آخر یک‌روز از این‌همه بیهوده دوست‌داشتنت خسته می‌شوم.

.

.

.

نه! دوست‌داشتن تو که خسته‌گی بردار نیست؛ حتی اگر عبث باشد... .

/ 0 نظر / 4 بازدید