آیه‌های دل‌تنگی

 قسم به وقتی که همه‌ی دل‌تنگی‌ات در یک لحظه، یک سلام با عجله، دود می‌شود و به هوا می‌رود؛ قسم به لحظه‌های بعدتر که عمیقن دل‌تنگ‌ترش می‌شوی... و تو چه می‌دانی دل‌تنگی چیست؟

/ 0 نظر / 17 بازدید