گفت‌وگو

گفتی: «به امید چتر فردایت
            خیس بارانم...»

گفتم: «چتر برای چه؟  خیال که خیس نمی‌شود...*»

گفتی: «...»

گفتم: «...»

گفتی: «...»

            سکوت کردم... .

 

 

 

 

 

 

* عنوان کتابی از محمدعلی بهمنی

/ 0 نظر / 4 بازدید