پست های ارسال شده در مرداد سال 1387

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اصل غزل: گفتی: غزل بگو! چه بگویم؟ مجال کو؟شیرین من، برای غزل شور و حال کو؟پر می زند دلم به هوای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید