پست های ارسال شده در بهمن سال 1389

مسافر

از کمترین‌ها هم دریغ می‌کنینمی‌آیی که حتا بروی    و بعدمن باشم که دل‌تنگی کنمبرای جای پاهایت          رد قدم‌هایت
/ 0 نظر / 9 بازدید