پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1391

این «مگذار و مگذر» گروه شمس، با صدای حمیدرضا نوربخش را شنیده‌اید؟ خوب چیزی‌ست.
/ 0 نظر / 12 بازدید
ماه را بوسیدم همین امشب که کوچه را عطر یاس امین‌الدوله با خود به بی‌نهایت برده بود ـ رعنا شمس
/ 0 نظر / 12 بازدید

Bittersweet

باید می‌ایستاد زمانمی‌خشکیدیخ می‌زدآن‌گاه که دستان تب‌کرده‌ی ما     در انزوای مردم          ـ مبهوت ـدر تاب هم مانده‌بود     ـ رعنا شمس
/ 0 نظر / 11 بازدید