پست های ارسال شده در مرداد سال 1391

)

من یک‌نفر گروه استهلال تو ام روی ماه‌ات را یک‌نظر نشان بده حلال است!     رعنا شمس |
/ 0 نظر / 17 بازدید

...

دارند مرا از زمین می‌کشند بیروناز آغوش ِ توچیزی بگوببینجز من تویی که مانده‌ایبگوجای تو، من مُرده‌ام...دستم را بگیرقرارگذاشته بودمحالا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید