گوشاتو بگیر !!!

 

من دیشب چیزی گفتم که نباید... فرداش مادر چیزهایی رو به یادم آورد که برای داشتنشون باید هر لحظه هزار بار خدا رو شکر کنم که خیلی ها حسرت داشتنش رو دارند... من تو رو یادم رفت... سپاس تو رو یادم رفت... یادم رفت که تو می شنوی... دستم رو گوشهام گذاشتم و بلند بلند گفتم و تو ... شنیدی؛ اما

خدایا!
من بنده ام و بی ظرفیت ... از این به بعد من هر چی به جز حمدت گفتم، تو گوشهاتو بگیر!
/ 0 نظر / 10 بازدید