گیرم که خو‌ش‌بوکننده می‌زنید...

دارد از ـ گلاب به روی‌تان ـ دست‌شویی می‌آید بیرون؛ یک، دو، سه... چهار بار پشت هم سر افشانه را فشار می‌دهد تا با بوی خوش مصنوعی هوای آن تو را عوض کند. نمی‌شود. هوای آن‌جا با اسپری کردن آن حجم از بوی مصنوعی خوب و تازه نمی‌شود؛ خوب نمی‌شود چون راه حل اساسی‌اش این نیست. باید قبل از اسپری کردن، سیفون را بکشی، تهویه را روشن کنی، پنجره را باز کنی، بعد انتظار داشته باشی که آن اسپری خوش‌بو کارها بکند.
شامه‌های قوی را دست‌کم نگیرید؛ شامه‌هایی که بوهای نامطبوع را حتا از زیر خروارها خوش‌بوکننده‌ی قوی تشخیص می‌دهند و می‌فهمند یک جای کار، هرچند کم و کوچک و ناچیز، اما هنوز می‌لنگد.
/ 0 نظر / 21 بازدید