زنگ تفریحاگه الان ازت بپرسم اینهمه سال از عمرت میگذره، به اندازه چند سال زندگی کردی چی می گی ؟
تو رو نمی دونم ولی من می گم از روی تقویم من ... سال دور خورشید گشتم؛ ولی همش به اندازه یه زنگ تفریح کوتاه هم نبود
.
.
.
زندگی با من چه می کنی؟

/ 0 نظر / 6 بازدید