رستگاری بعد والتس شماره‌ی 1.‏

درست همین چند دقیقه‌ی پیش بود که فهمیدم دل‌م بی‌قرار چیزی‌ست که نداردش. دل‌م می‌خواهد که بخواهد. دل‌م می‌خواهد که بخواهد«ش». دل‌م یک آن خواست که چیزی بتپاندش. دل‌م خواست. دل‌م خواست به‌ چیزی گیر کند و نخ‌کش شود. دل‌م خواست که بخواهد. دل‌م میم خواست و شین. از همه‌ی حروف الفبا، من یک میم و شین بده‌کارم دلم‌ام.

/ 0 نظر / 17 بازدید