زمان آدم‌ها را دگرگون می‌کند اما تصویری که از آن‌ها داریم را ثابت نگه می‌دارد. هیچ چیزی دردناک‌تر از این تضاد میان دگرگونی آدم‌ها و ثبات خاطره نیست.

 

 

مارسل پروست |

/ 0 نظر / 20 بازدید