متاسفانه، هنوز به زندگی دچاریم؛ دیگه تنها کاری‌ه که از دست‌مون برمیاد...

/ 0 نظر / 14 بازدید