جایی میان گیج و گنگیِ مرز ازل و ابد
چشم‌های تو را نشان‌ام دادند
و من
مسلمان بیدار شدم

 

 

رعنا شمس |

پ. ن: در جواب این شعر مریم ملک‌دار عزیز: نیازی به این همه معجزه نبود/ ایمان می‌آوردم/ اگر که دست‌های تو را نشان‌ام می‌دادند..

/ 0 نظر / 19 بازدید