هیچ حواست هست؟
     به من
          فقط نگفته‌ای بمیر
     که فردا صبح‌ش...
لاالله الا الله

 

رعنا شمس |

/ 0 نظر / 20 بازدید